+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

2018

2018
юли 30, 2019 valioto4

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГОВА И ПАРТНЬОРИ“

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), и като взехме предвид стремежа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви представим новите Правила за поверителност на Мургова и партньори в сила от 25 май 2018 г. С пълният текст на Правилата за поверителност може да се запознаете тук