+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

2017

2017
юли 30, 2019 valioto4

На 15.03.2017 г. бе прието Тълкувателно решение №1 от Общото събрание на съдиите от I и II колегия на Върховния административен съд по тълкувателно дело №2/2016 г. С него бе определен редът, по който може да бъде възстановен заплатеният адвокатски хонорар за процесуално представителство по дела за отмяна на наказателни постановления. Повече за възстановяването на разноски за адвокатски хонорар, понесени по дела за отмяна на наказателни постановления, и тълкователното решение може да прочетете тук.