+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Петя Мургова

Петя Мургова

Управляващ съдружник

Основател на Адвокатско дружество ”Мургова и партньори” и управляващ съдружник
Основател и управляващ партньор на Център за медиация и споразумения.
Адвокат от 1992 година, Член на Софийската адвокатска колегия и на Международната асоциация на адвокатите
Медиатор, вписана към Единния регистър на медиаторите

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистър по право

ЕЗИЦИ

Български, Английски, Руски

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Търговско и дружествено право
Медицинско и фармацевтично право
Енергийно право/ Правна регулация на енергийните източници
Сливания и придобивания
Проектно финансиране
Структуриране на икономически групи
Публично частно партньорство
Обществени поръчки и концесии
Разрешаване на спорове, специализирала в разрешаване на конфликти, водене и структуриране на преговори, търговска и потребителска медиация
Право на интелектуалната собственост
Транспортно право
Защита на конкуренцията
Защита на търговската тайна
Банково, финансово и данъчно право