+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Александър Стоименов

Александър Стоименов

Адвокат

Член на Софийската адвокатска колегия
Медиатор, вписан към Единния регистър на медиаторите

ОБРАЗОВАНИЕ

Нов Български Университет, Магистър по Право

ЕЗИЦИ

Български, Английски, Испански

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Недвижими имоти и сделки с тях. Строителство 
Нотариални и охранителни производства
Административно право
Разрешаване на спорове. Процесуално представителство.Преговори. Медиация
Семейно и наследствено право