+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Медиатори от девет балкански страни обединяват усилия

Медиатори от девет балкански страни обединяват усилия
януари 30, 2017 Ралица Байрактарова

Балканската Асоциация за разрешаване на спорове /BADR/ е неправителствена организация, обединяваща експерти от девет държави: България, Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска, Черна гора и Косово. Основател и създател на BADR е адвокат Петя Мургова, сертифициран медиатор и управляващ съдружник в адвокатско дружество „Мургова и партньори“.

Основната цел на организацията е утвърждаването на медиацията като предпочитан извънсъдебен способ за разрешаване на вътрешно-национални и трансгранични спорове. Популяризирането й е от изключително значение за общественото и стопанско развитие на всяка от държавите-членки на BADR. Световният опит доказва, че медиацията намалява натовареността на съдилищата и предотвратява корупционните практики. Посредством нея споровете се разрешават интелигентно, миролюбиво и икономично, в сравнение със съдебната намеса. Мисията на асоциацията, обединяваща адвокати-медиатори от целия Балкански полуостров, е всеки неин член, чрез подкрепата на останалите от сдружението, да развива и утвърждава медиацията като извънсъдебна процедура за разрешаване на конфликти в собствената си държава.

Друга важна цел на BADR е участниците в нея да съдействат за усъвършенстване на националните законодателства на страните-членки за приемането й като задължителна предпоставка преди съдебния процес. С опита и професионализма си на адвокатите-медиатори от сдружението ще разрешават и трансгранични спорове между компании, упражняващи бизнес не само на Балканите, а и по целия свят. Чрез специфичните техники за разрешаване на конфликти между спорещите, експертите от BADR ще помогнат на клиентите си да ги потушат още в зародиш.

Асоциацията има и своята образователна мисия: ще организира национални и международни семинари, обучения и състезания по медиация и кръгли маси. Ще установява и поддържа  контакти с български и интернационални организации, както и с лица, споделящи същите идеали.

„Чрез обединяването на нашия дългогодишен опит като адвокати и медиатори, което включва познаването на законодателството в нашите държави и комбинирането на различни техники по медиация, ще проправим мост в общуването и разрешаването на трансгранични конфликти. Считаме, че професионалистите от BADR имат волята и потенциала да наложат медиацията като нова култура на общуване в бизнеса на Балканите и по този начин ще спомогнем за промяна на самоосъзнаването на нашите общества.

Мисията ни е да съдействаме на спорещите страни да променят начина, по който възприемат един конфликт, да им помогнем да го разрешат по мирен път, избягвайки съдебната намеса, въз основа на консенсус и компромис, а не според волята на трето за отношенията им лице“ – коментира философията на новото сдружение адвокат Мургова, основател и председател на BADR.