+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Станка Анастасова

Станка Анастасова

Офис мениджър

ОБРАЗОВАНИЕ

СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Българска филология, магистър

ЕЗИЦИ

Български, английски