+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Снежина Дацева

Снежина Дацева

Адвокатски сътрудник

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право
31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София

ЕЗИЦИ

Български, английски