+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Силвана Джаркова-Александрова

Силвана Джаркова-Александрова

Съдружник

Съдружник в Адвокатско дружество „Мургова и партньори“
Член на Софийската адвокатска колегия

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Магистър по право

ЕЗИЦИ

Български, Английски, Немски

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Търговско право
Недвижими имоти и сделки с тях
Облигационно право
Административно право
Право на интелектуалната собственост
Защита на личните данни (GDPR). Мерки срещу изпирането на пари (AML). Регулаторни процедури (Compliance) 
Инвестиции.Startups
Защита на търговската тайна
Банково, финансово и данъчно право