+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Йорданка Чакърова

Йорданка Чакърова

Адвокат

Член на Софийската адвокатска колегия
Медиатор, вписана към Единния регистър на медиаторите,

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет за национално и световно стопанство
Магистър по право

ЕЗИЦИ

Български, Английски,

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Трудово право, трудова миграция
Обществени поръчки и концесии
Семейно и наследствено право
Облигационно право
Медицинско и фармацевтично право
Специализация в семейната, търговска и потребителска медиация