+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

ЕЛИЗА ДЖОНЕВА

Елиза Джонева

Адвокат

Член на Софийската адвокатска колегия

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет за национално и световно стопанство
Магистър по право

ЕЗИЦИ

Български, Английски

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Обществени поръчки и концесии
Медицинско и фармацевтично право
Защита на конкуренцията
Защита на личните данни (GDPR). Мерки срещу изпирането на пари (AML). Регулаторни процедури (Compliance)
Транспортно право
Защита на търговската тайна
Облигационно право