+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Десислава Христова

Десислава Христова

Адвокатски сътрудник

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право
МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

ЕЗИЦИ

Български, английски, руски, немски