+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Александър Москов

Александър Москов

Съдружник

Съдружник в Адвокатско дружество „Мургова и партньори“
Член на Софийската адвокатска колегия

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по право
Колеж по право на Англия и Уелс, Магистър по международна юридическа практика (LL.M)
Колеж по право на Англия и Уелс, Международна програма за дипломирани юристи (Банково право / Придобивания / Търговско право)
Университет „Кембридж”, Лятно училище по англо-саксонско право (Основи на англо-саксонското право)

ЕЗИЦИ

Български, Английски, Френски

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Облигационно право
Търговско право
Сливания и придобивания
Разрешаване на спорове. Процесуално представителство. Арбитраж
Инвестиции. Startups
Енергийно право
Банково, финансово и данъчно право