+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘Предприятия на дигиталния пазар’

 • Новите задължения за участващите предприятия в дигиталния пазар на Европейския съюз

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Цифровият пазар и онлайн платформите, предоставящи различни услуги, са изключителна важна част от днешния свят. Те влияят на поведението на потребителите и задвижват икономиката, като предлагат множество различни стоки и услуги, и осъществяват контакт между хора и компании на хиляди километри, което оказва влияние и на Вътрешния пазар на ЕС. Възможността за неконкурентна среда и създаване на несигурност у потребителите за нивото на защита на техните лични данни, водят до нуждата от адаптираща се към новите особености на пазара, европейска и национална нормативна уредба.

  С настоящата статия искаме да Ви запознаем с въведената нова уредба от Регламент 2022/1925 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 септември 2022 година за достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и за изменение на Директиви (EС) 2019/1937 и (ЕС) 2020/1828, така наречения Акт за цифровите пазари (Digital Markets Act), който влезе изцяло в сила през март 2024 г.

  От 7 март 2024 г. т.н. контролиращите достъпа предприятия (gatekeepers) трябва да докажат ефективното си съответствие с Регламента и да опишат предприетите мерки в изисканите доклади за съответствие. Тези действия са следствие от Регламент 2022/1925 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 септември 2022 година за достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и за изменение на Директиви (EС) 2019/1937 и (ЕС) 2020/1828, започнал да се прилага на 2 май 2023 г.

  Основните разпоредби на Регламента могат да бъдат представени по следния начин:

  Какво представлява и цели Актът за цифровите пазари?

  Целта на този законодателен акт е да регулира цифровия пазар, да насърчава конкуренцията и да защитава неприкосновеността на личния живот. Поставят се задължения пред определени участници, за да се защитава конкуренцията. В десетте определени основни платформени услуги се включват търсачки, онлайн пазари, „магазини“ за приложения, онлайн реклама и съобщения. В допълнение към тези нови изисквания се предоставят и нови права на европейските предприятия и крайните потребители.

  Кои са засегнатите от Акта лица?

  Регламентът се прилага пряко за контролиращите достъпа предприятия (gatekeepers), които са всъщност компании, управляващи големи онлайн платформи и отговарящи на определени критерии:

  • Осъществяват значително въздействие върху цифровите пазари;
  • действат като посредници между предприятията и потребителите;
  • притежават на трайна позиция на пазара.

  Част от отговарящите на тези изисквания са корпорациите Google, Amazon и Apple.

  Въпреки че DMA се прилага конкретно за тези предприятия, той оказва влияние и върху начина, по който други предприятия използват техните цифрови платформи и услуги. Всички собственици на бизнес са отговорни за спазването на правилата, влезли в сила с Акта, при използването на продукти, предоставяни от някое от контролиращите достъпа предприятия.

  След приключване на първия етап от влизането в сила на Регламента, насочен към събиране на информация от задължените компании и съставяне на доклади, сега Комисията анализира докладите им, за да прецени дали приложените мерки са достатъчно ефективни и какви допълнителни действия е нужно да се предприемат.

  Какви са поставените от Регламента задължения и забрани?

  Част от забранените дейности за контролиращото достъпа предприятие включват:

  • да обработва, с цел предоставяне на рекламни услуги, лични данни от крайните ползватели на услуги на трети лица, използващи основните платформени услуги, предлагани от него; да съчетава лични данни от съответната основна платформена услуга с лични данни от други основни платформени услуги, предоставяни от предприятието;
  • да пречат на потребителите да деинсталират предварително инсталиран софтуер или приложение, ако желаят това.

  В допълнение, за тези компании се създават задължения да:

  • не поставят непропорционални общи условия за прекратяване на предоставянето на основна платформена услуга;
  • гарантират, че условията за прекратяване могат да бъдат изпълнени без излишни затруднения;
  • да позволят на своите бизнес потребители да популяризират своите оферти и да сключват договори със своите клиенти извън платформата на предприятието.

  Какви са ползите за потребителите и бизнеса?

  Регламентът не отменя вече съществуващото европейско законодателство за защита на личните данни и защита на конкуренцията, но ги допълва и доразвива, през призмата на цифровия пазар.

  Защитата на потребителите се гарантира именно със защитата на конкуренцията в тази сентитивна и развиваща се бизнес сфера като цифровите пазари. Това ще създаде предпроставки за по-сигурно изполване на онлайн платформи, по-добри услуги и по-голям избор за потребителите, а същевремнно ще се създадат пречки за големите компании да ограничават достъпа до цифрови услуги, предлагани от техни конкуренти.

  Какви ще бъдат последиците от нарушаването на Регламента?

  В Акта са предвидени санкции за тези предприятия, които не следват уредените задължителни действия, с подходящи равнища на санкциите, в съответствие с принципа на пропорционалност.

  Санциите, които ще се наложат на контролиращо достъпа предприятие, ще са в размер до 10% от общия му оборот за предходната финансова година, когато се установи, че умишлено или поради непредпазливост не спазва Регламента, или до 20 % от обората, в случай на повторни нарушения.

  Комисията приема и решения за налагане на периодични имуществени санкции в размер до 5% от среднодневния световен оборот за предходната финансова година, на ден. Тази санкция ще може да се налага не само на контролиращи достъпа предприятия, а и на всякакви предприятия, с цел те да бъдат принудени да се подложат на проверка, да изпълнят решение, с което се разпореждат временни мерки, да осигурят достъп до бази данни или информация и други.

  Към настоящия момент Европейската комисия продължава да прави анализи на пазара, за да определи нови контролиращи достъпа предприятия, което означава, че в случай, че бъдат добавени към списъка, такива компании ще разполагат с шест месеца, за да се съобразят с условията на Регламента.

  Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на правото на Европейския съюз. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с експертите чрез www.murgova.com.

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „Твоят бизнез“