+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Какво трябва да знае бизнесът за новия Закон за защита на търговската тайна?

Какво трябва да знае бизнесът за новия Закон за защита на търговската тайна?
март 22, 2019 Ралица Байрактарова

Към момента понятието „търговска тайна“ се споменава в над 14 закона у нас. Поради тази фрагментарност и разпокъсаност новият Закон за защита на търговската тайна идва точно навреме, дори е леко закъснял. Това каза Петя Мургова – управляващ съдружник и основател на Адвокатско дружество „Мургова и партньори”, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.

Като друга причина за въвеждането на закона Мургова отбеляза необходимостта България да приложи европейското законодателство като страна членка на Европейския съюз – в случая Директива 2016/943.

„Смисълът на Директивата е да даде рамката на държавите членки и те да въведат закона, отчитайки някои вътрешни фактори. В конкретния случай обаче Директивата е буквално пренесена, което може да създаде някои проблеми при тълкуването и прилагането на закона“.

Като основни изисквания за бизнеса Мургова определи информацията, касаеща търговската тайна на дадено предприятие, да бъде определена като такава и да има ограничен достъп до нея.

„Трябва да има и определени лица, на които да е възложено да вземат всички необходими мерки за защитата и съхранението на тази информация… Компанията също трябва да е предвидила и въвела мерки в тази насока“.

Ако едно предприятие не е направило всички тези стъпки, то не може да се позове след това и да търси обезщетение за разкриване на неговите търговски тайни, допълни гостът.