+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Белгийският надзорен орган (БНО) наложи глоба за „бисквитки“

Белгийският надзорен орган (БНО) наложи глоба за „бисквитки“
януари 17, 2020 Ралица Байрактарова

Излезе ключово решение на Белгийския надзорен орган по прилагането на GDPR

Белгийският надзорен орган (БНО) наложи глоба за „бисквитки“ – това е заглавието на публикация на Kristof Van Quathem, която се
появи в публичното пространство във връзка с прилагането на GDPR в Европа. Глоба от 15 000 € е наложена на уебсайт, публикуващ правна информация, с трафик около 35 000 посещения месечно. Интересното е, че БНО не е бил сезиран със сигнал, за да извърши проверката и да наложи санкцията, а е действал по самоинициатива.

Органът е постановил решение от 43 страници, в което е посочил и следните основни причини, довели до санкцията – недостатъчна информация, съдържаща се в политиката за „бисквитки“ (включително представянето й само на английски език при таргетирани потребители вкл. от Франция и Нидерландия), липса на възможност за предоставяне и лесно оттегляне на съгласие от страна на посетителите на сайта са част от използваните „бисквитки“. Подобрена версия на сайта в действителност е съдържала изискване на съгласие, но вероятно за БНО същото е било твърде общо, тъй като не е предоставяло възможност на потребителите да се съгласяват поотделно за различните категории „бисквитки“.
В прессъобщение БНО заявява, че в действителност с това решение цели да постави примерни рамки, свързани с прилагането на GDPR, които да бъдат съблюдавани в бъдеще и от администраторите на други уебсайтове.
Цялата статия, заедно с решението на БНА, може да прочетете тук: https://www.insideprivacy.com/…/belgian-supervisory-autho…/…

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат и високо експертен опит сферата на защитата на личните данни. Предоставяме юридически консултации и цялостно правно обслужване в съответствие и с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД или GDPR), както и на Закона за защита на личните данни.
За повече информация и при въпроси, може да се свържете с нас на www.murgova.com